Informacje

Główna Informacje Kalibracje wyważarek

Kalibracje wyważarek samochodowych

Pierwsze uruchomienie, przed sezonem wymiany kół oraz po dłuższym postoju. Zawsze wtedy warto wykonać kalibrację. Dzięki poprawnej kalibracji jakość wyników pomiarowych będzie prawidłowa, a ty unikniesz niezadowolonych klientów. Sam proces kalibracji powinieneś znaleźć w instrukcji obsługi, przeczytaj go uważnie jeden nieprawidłowy krok może doprowadzić do nieprawidłowej kalibracji i błędnych wyników pomiarowych w każdym pomiarze.

 • Jeśli nie jesteś pewien jak wejść w program kalibracji i wykonać kolejne kroki - zdobąć dokładna instrukcję lub film
 • Zazwyczaj do kalibracji będzie potrzebny ciężarek 100g (dla ciężarowych 200g) - przygotuj taki ciężarek
 • Do kalibracji używaj koła w dobrej kondycji
 • Po wykonanej kalibracji sprawdź jej poprawność za pomocą koła wzorcowego i ponizszych instrukcji
Koło zębate położenia ciężarka?

Typowy przykład kalibracji

Większość wyważarek działa na zasadzie dwóch czujników piezoelektrycznych, które czytają drgania na wale i przez mikroprocesor wyświatlaja wyniki na ekranie. Dokładna pozycja koła odnajdywana jest za pomocą koła zębatego, które ma zaznaczony jeden punkt początkowy i dzięki zliczaniu żebów wyważarka "wie" w którym miejscu koła jest obecnie.
Aby skalibrować wyważarkę zazwyczaj używa sie wzorcowego ciężarka 100g. procej mniej więcej wygląda w ten sposób:

 • Podaj parametry koła
 • Puść koło do wyważania bez ciężarka
 • Po procesie wyważania nastąpi komunikat, aby przyczepić ciężarek 100g po jednej ze stron na godzinie dwunastej
 • Puść koła do wyważania ze zworcowym ciężarkiem 100g
 • Po procesie wyważania nastąpi komunikat, aby przyczepić ciężarek 100g po drugiej ze stron na godzinie dwunastej
 • Puść koła do wyważania ze zworcowym ciężarkiem 100g
 • Proces kalibracji zakończony
Kalibracja wyważarki?

Sprawdzenie poprawności wyników wyważania

Poprawnośc wyników wyważania można sprawdzić w łatwy sposób:

 • Załóż koło na wyważarkę i wprowadź jego parametry.
 • Puść koło do wyważania.
 • Gdy wyświetlą się wyniki np. 15g oraz 25g, tam gdzie w miejscu wyważarka każe przyczepić 25g - przyczep 100g - puść koło do wyważania
 • Wyświetlacz powinien wskazywać po stronie gdzie było 25g, zamiast tej wartości 75g - to pozwoli sprawdzić ci poprawność czytania wagi przez wyważarki. 75g powinnno znajdować się dokładnie o 360 stopni na kole w miejscu gdzie przyczepiłeś ciężarek 100g - to pozwoli ci sprawdzić poprawność czytania miejsca przyczepiania ciężarków.